คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายกฤตชัย อรุณรัตน์             เลขาธิการ กศน.

2. นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา   นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

3. ดร.คมกฤช จันทร์ขจร              ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล